Úvodní stránka

O NÁS
Naše společnost se v letošním roce stala autorizovaným distributorem Gefran Group pro Českou republiku. Zajišťujeme veškeré služby s tím související, záruční a pozáruční servis; nabízíme dlouholeté zkušenosti a flexibilitu v případě poradenství či technických zásahů a mimo jiné nižší ceny a zkrácené dodací termíny oproti konkurenci.

O GEFRAN GROUP
Třicet let zkušeností, rozsáhlé znalosti, struktura orientovaná na potřeby zákazníka, a stálé investice do výzkumu a vývoje, to všechno dělá z Gefran Group vedoucí společnost na poli systémů a součástí pro automatizaci výrobních postupů. Zákazníci se na Gefran Group obrací se zárukou odborné pomoci a kvalitního partnerství v oblasti senzorů, komponentů, systémů, měničů a regulátorů.

Gefran Group se základnou v Itálii zaměstnává víc než 700 zaměstnanců a má přímé zastoupení v 9 zemích s 6 výrobními závody. V průběhu let Gefran Group rozvinul silnou mezinárodní přítomnost na klíčových západních a rychle rostoucích trzích.

Globální pokrytí je zajištěno více než 70 autorizovanými distributory po celém světě.

Účinnou organizací, předvídající vývoj trhu, s týmem akreditovaných odborníků, buduje Gefran Group partnerství a spolupráci se zákazníky.
Pravidelný kontakt se zákazníky a vysoká úroveň odborných znalosti jsou zárukou zákaznicky přizpůsobených a komplexních produktů a řešení.
Spolupráce s významnými výzkumnými ústavy a vysokými školami v Evropě, stejně jako pravidelné investice do výzkumu a vývoje umožňují Gefran Group vyvíjet nové technologie v závislosti na poptávce na trhu.
Aktivity Gefran Group jsou rozděleny do čtyř hlavních oblastí obchodu: senzory, komponenty pro automatizaci, systémy a řízení pohybu.
Gefran Group nabízí vysoce technicky vyspělé produkty a plně integrované systémy, a plní funkci dodavatele řešení na klíč.

KOMPONENTY PRO AUTOMATIZACI

Výrobní sortiment pro zobrazování a regulaci procesních proměnných zahrnuje elektronické mikroprocesorem řízené regulátory, ukazatele a polovodičové relé. Stálé zdokonalování produktů a investice do technologických postupů ústí v bezproblémové služby a kratší doby realizace.

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

Navrhujeme a vyvíjíme řešení na klíč; výrobcům strojních zařízení dodáváme celou škálu specifických komponentů, jako jsou centrální řídicí jednotky (CPU), ovládací panely, vstupní / výstupní systémy, programovatelné a průmyslové PC.

SNÍMAČE

Snímače jsou základními prvky v kontrole výrobních procesů. Navrhujeme a vyrábíme snímače pro měření proměnných veličin jako je teplota, tlak, poloha, síla a vlhkost. Veškerá primární čidla jsou vyráběná společností Gefran Group ve vlastním čistém laboratorním prostředí, chráněném před všemi typy vnějších vlivů a vybaveném hi-tech pracovními a kontrolními přístroji.

ŘÍZENÍ POHYBU

Fúze se společností SIEI S.p.A, hlavním italským dodavatelem elektrických pohonů pro regulaci otáček motorů, umožnila integrovat její sortiment do výrobního programu Gefran Group.

Tvorba www stránek | galandr.com
Ing. Vladislav Mandinec | Telefon: +420 571 110 230 | E-mail: mandinec@gefran.cz